ZDA Dienstverlening     


( Home )


ZDA DIENSTVERLENING bestaat uit vrijwilligers die zich ten doel hebben gesteld om ondersteuning te geven en diensten te verlenen aan verschillende organisaties van Zevende-dags Adventisten zoals Stichting Bazuin te Sion, de Ellen White Stichting, gemeente der Zevende-dags Adventisten Breda.

Deze ondersteuning en diensten bestaan onder andere uit het ontwerpen en onderhouden van websites, het verzorgen van de lay-out van boeken om te worden uitgegeven, het publiceren van kwartaalbladen, het houden van openbare lezingen en Bijbelstudies. 

De dienstverlening zal haar doel zonder winstoogmerk verwezenlijken door middel van de volgende activiteiten:

 

-   Het gereed maken van gratis kwartaalbladen zoals:

    Kwartaalblad:   De Hoeksteen

    Kwartaalblad:   Jezus de Vriend van Jong en Oud


-   Het gereed maken van boeken zowel in Nederlands en Engels,

    voor de webwinkels van 

   " De Bazuin te Sion",  /   "Ellen G.White Stichting".  en de " ZDA-ebooks ".

   

-   Het geven van Lezingen en Bijbelstudies in diverse plaatsen,

    o.a. Apeldoorn, Leiden, Rotterdam International, Heerlen, Breda,


-   Het maken en onderhouden van website's en webwinkels, apps

    voor diverse stichtingen en adventistische gemeenten.

  

 - www.gezonderleven-breda.nl

   - www.breda-adventist.nl

   - www.bazuintesion.nl

   - www.egwhitestichting.nl

   - www.bazuintesion-shop.nl

   - www.bazuintesion-shop-2.nl

   - www.zda-ebooks.nl

 

-   Het onderhouden van contacten met diverse projecten,

    o.a. Marokko, Kenya, Ethiopia, India, en Birma, Thailand, Vietnam, Nepal, Cambodja


-   Vertaalwerk op adventistische bijeenkomsten.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

   Marian en Ben Pel - ZDA-dienstverlening