ELLEN WHITE STICHTING     

( Home )Doelstelling

Het doel van de stichting is het vertalen, uitgeven en verspreiden van het oevre van evangeliste Ellen Gould White, dit alles in de ruimste zin. 

Recente activiteiten

1.     Boeken uitgeven in Nederland.

2.     Boeken uitgeven in het buitenland.

3.     Uitgeven van een kwartaalblad in Nederland en buitenland.

4.     Promoten van boeken in Nederland door standplaats op Open dag. 


Voor eventuele giften zodat de "Ellen White Stichting" dit belangrijke werk kan voortzetten, kunt u gebruik maken van onderstaand rekeningnummer.

Ellen G.White Stichting - ABN-AMRO - t.n.v.  L.J.den Ouden

IBAN NL31 ABNA 0533 416 000


Voor uw bijdragen willen wij u bij voorbaat hartelijk dankzeggen!