BAZUIN TE SION    

 ( Home )


Doelstelling  
Het doel van de stichting is het verspreiden van de evangelieboodschap en meer in het bijzonder de boodschap die in adventistische kringen bekend is als de ‘drie engelen boodschap’. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door middel van de uitgifte van boeken en tijdschriften en door middel van het gesproken woord. 

Recente activiteiten

1.     Boeken uitgeven in Nederland

2.     Boeken uitgeven in het buitenland

3.     Uitgeven van een kwartaalblad in Nederland en buitenland

4.     Promoten van boeken in Nederland door standplaats op Open dag

5.     Promoten van boeken in het buitenland door standplaats op internationale conventie

6.     Geven van Bijbelstudies 


Voor eventuele giften zodat de "Bazuin te Sion" dit belangrijke werk kan voortzetten, kunt u gebruik maken van onderstaande rekeningnummer 

Bazuin te Sion - ABN-AMRO -  t.n.v. L.J.den Ouden

IBAN NL26 ABNA 0591 860 724

Voor uw bijdragen willen wij u bij voorbaat hartelijk dankzeggen!