GEHOUDEN LEZINGEN - 1     


( Home )

Hier kunt u lezingen zien en beluisteren van Marian Pel


 o.a. 1 - Studie - Ezechiël

       2 - Studie - Daniël

       3 - Studie - Openbaring

       4 - Opwarming van de aarde, klimaatverandering en de Bijbel


Ezechiël deel 1 - Het visioen

Inleidende studie over het boek Ezechiël. De achtergrond en omstandigheden van het volk in de tijd van Ezechiël. Een studie van het visioen in hoofdstuk 1.


Ezechiël deel 2 - De Geest van het Woord

Studie over hoofdstuk 2 en 3 van Ezechiël. Het verband tussen de Heilige Geest en het Woord van God. Het belang van luisteren naar de boodschappen van God. Hij wil ons herstellen door Zijn Geest die ons overtuigt van zonde, ons wijst op de gerechtigheid van Christus en ons laat zien dat satan op deze manier wordt overwonnen, (geoordeeld).


Ezechiël deel 3 - De tempel verontreinigd

De verontreiniging van de tempel in de dagen van Ezechiël (hoofdstuk 8 en 14) was een beeld van de verontreiniging van de harten van Gods volk. God toont het volk hoe diep het is gevallen opdat zij tot berouw en bekering zouden komen.


Ezechiël deel 4 - Gods werk

Een studie van Ezechiël 11 en 36. Elke overtreding van Gods wet is tegen God zelf gedaan. Hij is het heiligdom. Hij verzoent het volk door de wetten van God in hun harten te schrijven en Zijn Geest in hun binnenste te geven.


Ezechiël deel 5 - Het verbond

Ezechiël hoofdstuk 16 en 20. Studie over de betekenis van het verbond. God zweert en Hij belooft het volk uit Egypte te leiden naar het beloofde land. Studie over het belang van vertrouwen op Gods beloften in plaats van op onze eigen beloften en werken.


Ezechiël deel 6 - Het nieuwe verbond en de sabbat

Ezechiël hoofdstuk 16 en 20. Studie over de betekenis van het verbond in onze tijd. Wij worden uit het geestelijke Egypte geleid naar het hemelse Kanaän. Voordat wij daar binnengaan moeten wij “in de band van het verbond” komen.


Ezechiël deel 7 - De val van Lucifer

Ezechiël hoofdstuk 28 (deel 1). Studie over het begin van de grote strijd tussen de gevallen cherub, Lucifer, en het Lam van God. De beginselen waarop beide koninkrijken zijn gevestigd worden duidelijk gemaakt.


Ezechiël deel 8 - Het laatste grote conflict

Ezechiel hoofdstuk 28 (deel 2). De beginselen van Gods koninkrijk en het koninkrijk van satan werden geopenbaard aan het kruis, maar daarmee was de strijd nog niet ten einde. God zou door de gemeente de grote beginselen van Zijn heerschappij openbaren aan heel het universum.


Ezechiël deel 9 - Het einde van de opstand

Ezechiël hoofdstuk 28 en 38, 39 (deel 3). Voordat satan en alle goddelozen voor altijd worden vernietigd zal God ervoor zorgen dat iedereen het daarmee eens is. Gods koninkrijk wordt voor eeuwig gegrondvest en gedragen door al zijn onderdanen. “Hij troont op de lofzangen van Israël”